Корпоративна політика

Антикорупційна політика компанії ТОВ «Атомремонт»


Політикою ТОВ «Атомремонт» є ведення чесного бізнесу, не вдаючись до корупції і хабарництва заради отримання нечесної вигоди. Дотримання антикорупційного законодавства та моральних норм - це перше правило ведення нашого бізнесу, повинна проявлятися в кожному аспекті нашої діяльності.


Компанія не допускає хабарництво і корупцію у всіх своїх ділових операціях. Особливо це стосується будь-яких спроб здійснити неналежний вплив на державних службовців, у тому числі працівникам організацій, що перебувають у державній власності або в державному управлінні.


Співробітникам компанії строго заборонено пропонувати або приймати хабарі, винагороди або що-цінне для неправомірного отримання або підтримки контрактів, бізнесу, схвалень уряду, сприятливих податкових або митних правил, або для забезпечення будь-якої іншої неправомірної комерційної вигоди від співпраці з будь-якою організацією або фізичною особою.


ТОВ «Атомремонт» веде облік і записи, точно і чесно відображають операції компанії і підтримують систему достовірної бухгалтерської звітності.


Компанія прагне мати ділові відносини з контрагентами, підтримують вимоги антикорупційного законодавства та декларують неприйняття корупції.


Ця антикорупційна політика відображає прихильність компанії високим етичним стандартам ведення бізнесу, вдосконалення корпоративної культури, дотримання найкращих практик корпоративного управління і підтримки ділової репутації.