Система якості

Система управління якістю ТОВ «Атомремонт» охоплює всі ключові бізнес-процеси компаній і спрямована на безперервне вдосконалення бізнесу, з метою досягнення максимального задоволення потреб наших клієнтів ..

 

Наміри і зобов'язання в області якості, сформульовані вищим керівництвом в Політиці в області якості.

 

Висока якість реалізації проектів ми забезпечуємо за рахунок:

 • орієнтації на клієнта, прагнення виправдати всі його вимоги і очікування;
 • постійного вивчення та аналізу нових технологій, впровадження їх в наших проектах;
 • комплексності надаваних послуг і ефективного управління реалізації проекту.
 • суворого відповідності вимогам нормативно-технічної документації при виконанні робіт;
 • застосування методології управління проектами, розробленої на основі міжнародних стандартів і кращих світових практик в області проектного менеджменту;
 • постійного навчання співробітників компанії.
 • періодичної перевірки знань всього персоналу, задіяного в нашій системі управління проектами;
 • застосування новітнього програмного забезпечення для колективної роботи над проектами;
 • застосування системи індикаторів для вимірювання і вдосконалення бізнес-процесів;
 • розробки та впровадження корпоративних стандартів, що регламентують встановлені в компанії вимоги до процесів і виконання робіт;
 • розробки програми якості для кожного реалізованого проекту;
 • високої кваліфікації і професіоналізму персоналу;
 • накопичення і використання бази знань досвіду з реалізації складних комплексних проектів.

 

Потреби Клієнта і високий професійний імідж компанії - ось наші ключові пріоритети! Тому ми постійно вдосконалюємо діючу систему управління якістю, орієнтуючись на кращі світові практики.